jiri.chmelensky@volny.cz

+420 774 099 663

JUDr. BLANKA CHMELENSKÁ

V roce 1982 jsem absolvovala PF UK v Praze. Nejdříve jsem pracovala jako podnikový právník, od roku 1991 působím nepřetržitě v advokacii.

Specializuji se na smluvní agendu všeho druhu, zejména na práva k nemovitostem (převody, prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, vypořádání podílového spoluvlastnictví s prohlášením vlastníka, zastupování SVJ). Dále na právo rodinné, obchodní, občanské, pracovní a správní. Pro řadu firem pracuji jako firemní právník v oblasti obchodního a pracovního práva, smluvní agendy nebo vymáhání pohledávek.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

RODINNÉ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

    RYCHLÝ KONTAKT

    Pro odesílání spěšných poptávek nebo obrazových a jiných příloh prosím použijte přímý e-mailový kontakt jiri.chmelensky@volny.cz, případně volejte na telefonní číslo (+420) 774 099 663.