jiri.chmelensky@volny.cz

+420 774 099 663

CENY SLUŽEB

Ceny právních služeb se stanoví obvykle dohodou dle vyhl. č. 177/1996 Sb. – advokátní tarif podle počtu úkonů + režijní paušál 300,– Kč. Může se stanovit také jako procentní podíl z ceny věci nebo práva, případně hodinovou sazbou. U zastupovaných firem účtuji měsíčně sjednanou paušální odměnu na základě smlouvy o poskytování právní pomoci. Jsem plátce DPH, ke všem úkonům proto účtuji platnou sazbu DPH.

Klientovi rovněž účtuji náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, pokud si je klient nehradí přímo (poplatky, znalecké posudky, překlady apod.). Dále cestovné a náhradu za promeškaný čas, čímž se rozumí čas strávený cestou do místa provádění právního úkonu, pokud není prováděn v sídle advokáta, a to ve výši 100,– Kč za každou započatou půlhodinu.